Privat

Parafin
Parafin anvendes som brensel i veke- (skall-) og pottebrennere.
Praktiske råd for og unngå soting :
Unngå høyeste og laveste innstilling. Dersom utetemperaturen krever lav innstilling, tilrådes å brenne på innstilling 3 - 4 ca 1 time 2 ganger i uken.
Fyringsolje
Vi leverer 3 typer fyringsolje : Fyringsolje standard er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift. Fyringsolje premium bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre. Fyringsolje thermo anvendes når tank er over bakken, og oljen må lagres ute. Vi kan levere -11, -24, -32.
Biofyringsolje
Vi kan nå levere biofyringsolje. Sammenlignet med fossil olje, er dette et 100% fornybart alternativ. En kort befaring for analyse av anlegg og klargjøring i samarbeid med en servicetekniker.

Fyringsolje Standard

Fyringsolje Standard er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme og varmluftsaggregat. Dette er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift.Fyringsolje Standard kan også anvendes i pottebrennere der fyringsolje er spesifisert, men vi anbefaler parafin i stedet. Den gir vesentlig mindre soting og koksing i brennerskålen.


Fyringsolje Premium

Fyringsolje Premium er tilsatt forbrenningskatalysator som nedsetter tenntemperaturen for den sot som dannes ved forbrenning av fyringsolje. Dette gir det positive resultat at soten brennes opp i stor grad i stedet for å legge seg på dyser etc. og hindrer riktig forbrenning. Fyringsolje Premium er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Fyringsolje Premium kan også anvendes i pottebrennere der fyringsolje er spesifisert, men vi anbefaler parafin i stedet. Den gir vesentlig mindre soting og koksing i brennerskålen. Fyringsolje Premium bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre.

Fyringsolje LS Thermo

Dette er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift. Fyringsolje LS Thermo har et lavt svovelinnhold, noe som bidrar til lavere svovelutslipp og mindre forurensing av miljø og natur. Den er sammensatt for å håndtere vesentlig lavere lagringstemperatur enn de vanlige fyringsoljene.Fyringsolje LS Thermo er tilsatt forbrenningskatalysator som nedsetter tenntemperaturen for den sot som dannes ved forbrenning av fyringsolje. Dette gir det positive resultat at soten brennes opp i stor grad i stedet for å legge seg på dyser etc. og hindrer riktig forbrenning. Fyringsolje LS Thermo bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre.

Parafin & miljøet

Med en riktig innstilt kamin gir parafin en meget ren forbrenning. Dermed blir utslippene av sot og partikler minimalt og gir liten belastning på lokalmiljøet. Svovelinnholdet er svært lavt og lavere enn i ved. Det gir tilsvarende lave utslipp av SO2 som bidrar til sur nedbør. På lik linje med andre fossile brensler gir forbrenning av parafin utslipp av CO2. I fyringssesonger er parafin å foretrekke foran strøm. Årsaken er at store deler av den strømmen vi benytter kommer fra sterkt forurensende kullkraftverk utenfor Norge fordi vi har et felles europeisk kraftmarked. I dag får du parafinkaminer som enkelt kan tennes elektronisk. Du kan til og med få kaminer som du kan tenne og regulere temperaturen med fra mobiltelefonen din. Den moderne teknologien sikrer også renere forbrenning med lavere energiforbruk og minimal forurensning. Bestille Parafin