Farget diesel for landbruk og bedrifter

Vi er leverandør av farget og blank diesel for Preem Norge AS. Vi leverer til landbruk, små og store bedrifter, entreprenører og privat. Vi samarbeider med Veratank som har 40 års erfaring som leverandør av tankløsninger for petroleumsprodukter. Gode tekniske løsninger og kvalitet som varer over tid kjennetegner deres produkter. Deres kompetanse og erfaring sikrer de riktige tankløsninger i samarbeid med deres kunder. Veratank kvalitetskrav medfører at de leverer godkjente og dokumenterte produkter.

 

Vi samarbeider også med Petro-Utrustning AS, de leverer alt innen telleverk, pumper m.mPetro Utrustning AS

Farget Diesel

Diesel Farget er en høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer. Den leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og lokale klimatiske forhold. Diesel Farget fremstilles og transporteres under strenge kvalitetskrav som sikrer kunden det beste produkt.

 

ANVENDELSE
Diesel Farget kan anvendes til alle dieselmotorer. Den er ikke belagt med veibruksavgift og er følgelig farget og tilsatt sporstoff i henhold til norske myndigheters krav. Diesel bør ikke lagres i plasttanker utsatt for sollys. Hvis ikke annet er avtalt, vil temperaturegenskapene ut fra hovedterminal følge denne tabell +/- 14 dager: Sommerdiesel (-11) 1. april - 15. september Vinterdiesel (-24)* 1. - 31. mars og 16. september - 31 oktober. (-32) 1.November - 28.Februar

Blank Diesel

Diesel B7 er en høykvalitets diesel beregnet for drift av dieselmotorer, og den oppfylder kravene i den europæiske standard EN 590. Diesel B7 leveres med forskjellige kuldeegenskaper beroende på årstid og klimatiske forhold der varen skal benyttes. Videre er den tilsatt en høykvalitets tilsetningspakke som gir forbedrede tennegenskaper, renere dyser, mindre skumming, hindrer korrosjon og bedrer varens lagringsstabilitet. Diesel B7 sikrer også tilstrekkelig smøring av bevegelige deler. Dette vil gi forbedret gange og lengre levetid for motoren. Diesel B7 fremstilles og transporteres under strenge kvalitetskrav som sikrer kunden det beste produkt. Diesel B7 er tillsat 7 % Biodiesel (RME), for at leve opp til krav om et mere miljøvennligt drivstoff. Den tillsatte RME oppfylder kravne i EN 14214.

 

ANVENDELSE
Diesel B7 kan anvendes til alle diesel forbrenningsmotorer. Den er belagt med veibruksavgift for bruk på vei slik det kreves av norsk lov. Diesel må ikke lagres i plasttanker utsatt for sollys. Hvis ikke annet er avtalt, vil temperaturegenskapene ut fra hovedterminal følge denne tabell +/- 14 dager. Sommerdiesel (-11) 1. april - 15. september Vinterdiesel (-24) 1. - 31. mars og 16. september - 31. november Arktisk vinterdiesel (-32) 1. desember - 28. februar Lokale variasjoner kan forekomme. For spesifisert info: kontakt Uno-X Energi AS.

AD Blue

AdBlue er fremstilt av naturgass ved katalysatormetode og blandet
med vann. Urea-innhold ca 33%, vektfylde 1,09, ufarlig, kan ikke
brenne, fryser ved ÷11° C og oppbevares ved temperaturer max 30°C
Ved berøring, skyll stedet med kaldt vann. Ved søl på gulv, rens med
vann. Uskadelig for kloakksystemet, da mikro-organismer raskt
bryter ned Urea, som også anvendes i landbruks-gjødning.
AdBlue fremstilles etter ISO 22241.

AdBlue er etsende. For å beskytte katalysator, skal det anvendes
rustfritt stål eller kunststoff til oppbevaring og i pumper.