Privat

Biofyringsolje

Vi kan nå levere biofyringsolje. Sammenlignet med fossil olje, er dette et 100% fornybart alternativ. En kort befaring for analyse av anlegg og klargjøring i samarbeid med en servicetekniker.