Privat

Miljøparafin

Miljøparafin anvendes som brensel i veke- (skall-) og pottebrennere. Miljøparafin er godkjent til bruk også etter 01.01.2020.

Fyringsolje

Vi leverer 3 typer fyringsolje : Fyringsolje standard er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift. Fyringsolje premium bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre. Fyringsolje thermo anvendes når tank er over bakken, og oljen må lagres ute. Vi kan levere -11, -24, -32.

Biofyringsolje

Vi kan nå levere biofyringsolje. Sammenlignet med fossil olje, er dette et 100% fornybart alternativ. En kort befaring for analyse av anlegg og klargjøring i samarbeid med en servicetekniker.

Fyringsolje Standard

Fyringsolje Standard er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme og varmluftsaggregat. Dette er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift.Fyringsolje Standard kan også anvendes i pottebrennere der fyringsolje er spesifisert, men vi anbefaler parafin i stedet. Den gir vesentlig mindre soting og koksing i brennerskålen.


Fyringsolje Premium

Fyringsolje Premium er tilsatt forbrenningskatalysator som nedsetter tenntemperaturen for den sot som dannes ved forbrenning av fyringsolje. Dette gir det positive resultat at soten brennes opp i stor grad i stedet for å legge seg på dyser etc. og hindrer riktig forbrenning. Fyringsolje Premium er beregnet på trykkforstøvningsforbrennere i vannbårne sentralvarme- og varmluftsaggregat. Fyringsolje Premium kan også anvendes i pottebrennere der fyringsolje er spesifisert, men vi anbefaler parafin i stedet. Den gir vesentlig mindre soting og koksing i brennerskålen. Fyringsolje Premium bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre.

Fyringsolje LS Thermo

Dette er en såkalt lett fyringsolje tilsatt markør og fargestoff, slik myndighetene krever for vare med lav avgift. Fyringsolje LS Thermo har et lavt svovelinnhold, noe som bidrar til lavere svovelutslipp og mindre forurensing av miljø og natur. Den er sammensatt for å håndtere vesentlig lavere lagringstemperatur enn de vanlige fyringsoljene.Fyringsolje LS Thermo er tilsatt forbrenningskatalysator som nedsetter tenntemperaturen for den sot som dannes ved forbrenning av fyringsolje. Dette gir det positive resultat at soten brennes opp i stor grad i stedet for å legge seg på dyser etc. og hindrer riktig forbrenning. Fyringsolje LS Thermo bevirker så at fyrkjelen holdes renere og utnytter oljen bedre.