Vårt overordnede HMS-mål er at det ikke skal påløpe skade på mennesker og miljø. Selskapet jobber forebyggende med arbeidsmiljø og det ytre miljø og har valgt å bli Miljøfyrtårn for kontinuerlig forbedring og overvåking av miljøpåvirkninger.

Innrapportering Miljøfyrtårn